Καρναβάλι Ποταμιάς 1999
Ψηφιακό Αρχείο
Αναπαραγωγή Βίντεο

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Ελένης Δούκα

Επιστροφή