Καρναβάλι Ποταμιάς 1996
Ψηφιακό Αρχείο
Αναπαραγωγή Βίντεο

Πηγή: Ελένη Τσουλκάνη & Ειρήνη Δουκινίτσα
Ψηφιοποίηση: Θωμάς Δουκινίτσας

Επιστροφή