Καρναβάλι Ποταμιάς 1992
Αναπαραγωγή Καρναβαλιού

Από τα αρχεία του "ΔΙΟΝΥΣΟΣ", το καρναβάλι ποταμιάς του 1992

Επιστροφή