Καρναβάλι Ποταμιάς 1992
Ψηφιακό Αρχείο
Αναπαραγωγή Βίντεο

Πηγή: Προσωπικό Αρχείο Ελένης Δούκα
Ψηφιοποίηση: Θωμάς Δουκινίτσας

Επιστροφή